Dolžina plovila: 5,58 m

Širina plovila: 2,17 m

Teža plovila: 570 kg

Max moč motorja: 150 KM

Max št. oseb: 7

A1 certifikat.

 

Dodatna oprema:

 

PILOTSKI SEDEŽ

kapitanski stol, oblazinjenje ECO MARINA ali SILVERTEX, po načrtu naročnika

BIMINI SENČNIK

iz UV obstojnega materiala – SUNBRELLA ali MASACRIL ogrodje iz cevi dimenzij 22×1,5 mm ali 25×1,5 mm ali 25×1,5 mm jeklo ASI 316

BARVA TRUPA

standardno v beli barvi RAL 9010, na željo kupca pa je možna izdelava boka ali celotnega trupa v poljubni barvi RAL

OBLOGA SILVERTEX

sintetična tkanina z nenavadnim tkanjem, na voljo v 14 barvah.

TABELA

možne možnosti okrogle, ovalne ali pravokotne mize z nastavljivimi držali za noge in skodelice

CEV ZA GORIVO

posoda za gorivo od 83 do 130 litrov, iz umetne mase, polnilna posoda za gorivo na zaklepanje z INOX ključem, odzračevanje, senzor nivoja goriva, ura za nivo goriva

ELEKTROINŠTALACIJE

predal za baterije, glavno stikalo, stikalne plošče 2×4, plošča z vtičnico USB LED osvetlitev na krovu – bela ali modra pikčasta lučka, zgornja osvetlitev, navigacijska osvetlitev

INSTALACIJA SVEŽE VODE

plastični rezervoar za vodo 60 ali 100 litrov, inox polnilnik vode, črpalka s tlačnim stikalom, tuš slušalke s 5-metrsko cevjo. Indikator nivoja, senzor nivoja.

POKROV PRISTANIŠČ

prevleka iz tkanine MASACRIL v črni barvi, pritrjena z INOX sponkami.

PALUBA IZ TIKOVINE

izdelan je iz pene, ki se lahko uporablja kot material za celotno palubo ali izbrane dele palube. Imitira lesena tla in je izdelana iz odpornega polietilena. Izboljša varnost, udobje in zagotavlja boljšo zaščito čolna pred poškodbami.

Neto cena brez ddvja je 16.311 €

Additional accessories

PILOT SEAT

captain’s chair, ECO MARINA or SILVERTEX upholstery, per customer’s design

BIMINI SUNSHADE

made of UV-resistant material – SUNBRELLA or MASACRIL frame made of tubes, dimensions 22×1.5 mm or 25×1.5 mm or 25×1.5 mm, ASI 316 steel

HULL COLOR

white RAL 9010 as a standard, at customer’s request both the side or the entire hull can be made in any RAL colour

SILVERTEX UPHOLSTERY

synthetic fabric with unusual weave, available in 14 colours.

TABLE

possible options of circular, oval or rectangular table with adjustable leg and cup holders

FUEL LINE

fuel tank of 83 to 130 litres, made of plastic, fuel tank filler lockable with INOX key, venting, fuel level sensor, fuel level clock

ELECTRICAL INSTALLATION

battery compartment, main switch, 2×4 switch panels, USB socket panel deck LED lighting – white or blue dot light, top lighting, navigation lighting

FRESH WATER INSTALLATION

plastic water tank of 60 or 100 litres, inox water filler, pump with pressure switch shower headset with 5-metre hose. Level indicator, level sensor.

PORT COVER

cover made of MASACRIL fabric in black, fastened with INOX fasteners.

DECK IN TEAK

it is made out of foam which can be used as a material for whole deck or a choosen parts of deck. It immitate wooden floor and is made from resistant polyethylene. It improves safety, comfort and provide better protection of the boat from damages.